Realizacje


Budowa kompleksu produkcyjnego w Witkowie dla firmy Alfa PVC Raciąż.

W ramach tej inwestycji realizujemy halę produkcyjną z budynkiem socjalno-biurowym oraz dwie hale magazynowe wraz z obiektami towarzyszącymi.

 • Projekt warsztatowy konstrukcji i obudowy
 • Dostawa kotew fundamentowych zgodnie z planem ich rozmieszczenia.
 • Konstrukcja główna
 • Konstrukcja drugorzędowa (płatwie i rygle)
 • Poszycie dachu
 • Poszycie ścian
 • Odwodnienie zewnętrzne
 • Bramy przesuwne i drzwi
 • Fundamenty
 • Ściana oddzielenia p.poż.
 • Wykonanie posadzki przemysłowej.
 
 • Projekt warsztatowy konstrukcji i obudowy
 • Dostawa kotew fundamentowych zgodnie z planem ich rozmieszczenia.
 • Konstrukcja główna
 • Konstrukcja drugorzędowa (płatwie i rygle)
 • Poszycie dachu DSR 260
 • Poszycie ścian w systemie „skandynawskim”
 • Konstrukcja antresoli
 • Fundamenty
 • Wykonanie posadzki przemysłowej
 • Odwodnienie zewnętrzne.
 • BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY ORAZ MAGAZYN PLASTYFIKATORÓW
 • FUNDAMENTY POD ZBIORNIKI LPG I POD SILOSY NA GRANULAT PVC
 • PUNKT ZAŁADUNKU CYSTERN GRANULATEM
 • WYKONANIE OBUDOWY ROZDZIELNI PRODUKCYJNEJ W HALI PRODUKCYJNEJ
 • WYKONANIE WAGI SAMOCHODOWEJ
 • WYKONANIE ZBIORNIKA P.POŻ.
 • DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE
 • SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI
 • SIEĆ WODOCIĄGOWA SSAWNA ZE ZBIORNIKA P.POŻ.
 • KANALIZACJA DESZCZOWA TŁOCZNA
 • PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH ST
 • POMPOWNIA Z INSTALACJĄ NAWADNIAJĄCĄ
 • SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
 • PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO
 • PRZYŁĄCZE INSTALACJI GAZOWEJ Z GRUPĄ TRZECH ZBIORNIKÓW
 • NADZIEMNYCH NA GAZ LPG
 • KOTŁOWNIA GAZOWA LPG
 • WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
 • INSTALACJA OGRZEWANIA POWIETRZNEGO
 • INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 • INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
 • WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
 • INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY P.POŻ. (HYDRANTOWA)
 • INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (POMIESZCZENIA BIUROWO-SOCJALNE)
 • INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (HALA PRODUKCYJNA)
 • INSTALACJA CHŁODZĄCA
 • OGRODZENIE DZIAŁKI ORAZ ZBIORNIKA WODY I ZBIORNIKÓW NA GAZ LPG

Rozbudowa zakładu szklarskiego dla WM GLASS w Bartoszycach.

Inwestycja w Bartoszycach obejmuje między innymi wykonanie hali stalowej w systemie Astron o rozpiętości 20+15+20 m, długości 24 m i wysokości w okapie 7,4 m.

 • Projekt warsztatowy konstrukcji i obudowy
 • Dostawa kotew fundamentowych zgodnie z planem ich rozmieszczenia.
 • Konstrukcja główna z możliwością rozbudowy
 • Konstrukcja drugorzędowa (płatwie i rygle)
 • Poszycie dachu LMR
 • Poszycie ścian
 • Świetliki dachowe kalenicowy i połaciowe
 • Suwnica
 • Fundamenty

Budowa Salon Moto w Olsztynie

Inwestycja w Olsztynie obejmuje dwukondygnacyjny obiekt wykonany w technologii Astron.

 • Projekt warsztatowy konstrukcji i obudowy
 • Dostawa kotew fundamentowych zgodnie z planem ich rozmieszczenia.
 • Konstrukcja główna
 • Konstrukcja drugorzędowa (płatwie i rygle)
 • Poszycie dachu LMR
 • Poszycie ścian
 • Fundamenty

Budowa zakładu WARTER POLYMERS

Inwestycja w Płocku  obejmuje  obiekt wykonany w technologii Astron.

 • Projekt warsztatowy konstrukcji i obudowy
 • Dostawa kotew fundamentowych zgodnie z planem ich rozmieszczenia.
 • Konstrukcja główna z możliwością rozbudowy
 • Konstrukcja drugorzędowa (płatwie i rygle)
 • Poszycie dachu LPR
 • Poszycie ścian
 • Świetliki dachowe kalenicowy i połaciowe
 • Fundamenty